Diagnostika

u nás je každý klient jedinečný!

Vstupná diagnostika

Začneme s krátkym rozhovorom o vašom životnom štýle a cieľoch. Nasleduje meranie telesnej kompozície na modernom prístroji InBody, ktorý poskytuje presné údaje o vašom tele. Následne absolvujete pohybový test FMS, ktorý nám pomôže pochopiť vaše pohybové vzorce a identifikovať potenciálne slabiny.

Mám záujem!

Diagnostika pre športovcov

Pri športovcoch zisťujeme telesné zloženie tela, funkčnú diagnostiku pohybu a na základe konkrétneho typu športu vyberáme silové a kondičné testy, ktoré sú vhodnými diagnostickými metódami výkonnosti v danom športe.

Mám záujem!

Diagnostika po operácii

Jedným z krokov pooperačných tréningov je cesta klienta cez od lekárov, cez fyzioterapeuta a následne kondičného trénera ,ktorý môže dopomôcť bežnému klientovi aj športovcovi dostať sa po zranení na základe dobre vykonanej diagnostiky a zvolenej správnej stratégie cvičení kratšou cestou späť do pôvodnej formy.

Mám záujem!