Detská gymnastika

kľúč k pohybovej rozmanitosti pre vaše deti 

Detská Gymnastika 4-6 rokov

  • 1x týždenne
  • od 4 €/ lekcia

Detská Gymnastika 7-12 rokov

  • 1x týždenne
  • od 4 €/ lekcia

Vstúpte do sveta detskej gymnastiky a otvorte dvere k správnemu rozvoju zdravého pohybu! Detská gymnastika je základom pre mnohé športy, poskytujúca všestranný pohybový rozvoj detí, správne držanie tela a orientáciu v priestore a čase.tické schopnosti, 

Nábor nových členov stále prebieha! Ak chcete prihlásiť vaše deti na naše tréningy, kliknite na odkaz. Tešíme sa na nových členov a spoločné dobrodružstvá!

Na kurzy detskej gymnastiky sa do konca kurzu dá prihlásiť už len telefonicky (0915 955 302) alebo e-mailom (club@activelab.sk).

Výška príspevku za Jednotlivé Časti Kurzu:
Celý kurz: 90 €
Polovica kurzu: 50 €
Štvrtina kurzu: 30 €
Ceny za Zostávajúci Počet Lekcií:
12 - 22 lekcií: 4 € za lekciu
6 - 11 lekcií: 5 € za lekciu
2 - 5 lekcií: 6 € za lekciu
1 lekcia: 7 €

Príspevok prosím uhradťe v hotovosti na prvej hodine.