DETSKÁ GYMNASTIKA

Je základom pre iné športy, zamierava sa všestranný pohybový rozvoj detí, správne držania tela a orientáciu v priestore a čase. Tréningy prebiehajú formou kurzu, aby sme zabezpečili kvalitu a postupnosť tréningového procesu.

Začiatok kurzov je druhý septembrový týždeň.

PONUKA TRÉNINGOV ActiveLab Club