BODY LOW

Silový tréning zameraný na svalstvo brucha, nôh a sedacích svalov. Vynikajúca možnosť pre tie z vás, ktoré chcete vytvarovať svalstvo spodnej časti tela. Tento tréning je určený pre klientky bez rozdielu od stupňa trénovanosti.

DETSKÁ GYMNASTIKA

Je základom pre iné športy, zamierava sa všestranný pohybový rozvoj detí, správne držania tela a orientáciu v priestore a čase. Tréningy prebiehajú formou kurzu, aby sme zabezpečili kvalitu a postupnosť tréningového procesu.

Začiatok kurzov je druhý septembrový týždeň.

PONUKA SKUPINOVÝCH TRÉNINGOV