DIAGNOSTIKA TELA

Na základe anamnézy, ktorú s klientom vykonáme určíme konkrétny typ diagnostických metód. Diagnostika nám slúži na to, aby sme tréningový program prispôsobili klientovi na mieru. V ActiveLab vyberáme diagnostiku na základe toho či ste bežne cvičiaci klient, športovec alebo potrebujete rekonvalescenciu po zranení či operácii. Disponujeme niekoľkými diagnostickými nástrojmi, z ktorých vyberieme vhodný  pre potreby klienta.

Vypíšeme dotazník pomocou ktorého spolu prejdeme cez všetky základné otázky týkajúce sa vášho zdravia, fyzickej aktivity či predošlých zranení a očakávaných cieľov. Nasleduje meranie pomocou váhy InBody 270s na základe ktorej zistíme zloženie vášho tela a nakoniec sa dostaneme k funkčnému pohybovému testu FMS, ktoré nám pomôže odhaliť silné a slabé stránky pohybu.
Pri športovcoch zisťujeme telesné zloženie tela, funkčnú diagnostiku pohybu a na základe konkrétneho typu športu vyberáme silové a kondičné testy, ktoré sú vhodnými diagnostickými metódami výkonnosti v danom športe.
Jedným z krokov pooperačných tréningov je cesta klienta cez od lekárov, cez fyzioterapeuta a následne kondičného trénera ,ktorý môže dopomôcť bežnému klientovi aj športovcovi dostať sa po zranení na základe dobre vykonanej diagnostiky a zvolenej správnej stratégie cvičení kratšou cestou späť do pôvodnej formy.